ล้านนาเอ็กโป 2017

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน LANNA EXPO 2017 ระหว่างวันที่ 23 มิ.ย. – 2 ก.ค.2560 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ในงานมีการจัดร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการต่างๆ อาทิ กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, กิจกรรมด้านสุขภาพ Health & Wellness, สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป, งานหัตถกรรม, การศึกษา, Lanna 4.0, อาหารและเครื่องดื่ม และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมายสำหรับผู้สนใจที่มีความประสงค์เข้าร่วมการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงาน LANNA EXPO 2017


2017-06-23 07:58:25